Uitkomsten eerste evaluatie hielprikprogramma positief

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Voor veel aandoeningen uit het hielprikprogramma geldt dat screening aanmerkelijke gezondheidswinst oplevert, zonder disproportionele nadelen. Dit blijkt uit een eerste evaluatie door de Gezondheidsraad van 11 van de 25 aandoeningen waarop pasgeborenen met de hielprik worden gescreend. De raad adviseert om te blijven evalueren of de voordelen opwegen tegen de nadelen en heeft daarvoor criteria opgesteld. Voor een periodieke evaluatie van alle aandoeningen in het hielprikprogramma is wel meer onderzoek nodig.

Bron: Gezondheidsraad