Ventileren helpt om aerogene overdracht van het coronavirus te beperken

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het was al bekend dat ventileren belangrijk is voor een gezond en prettig binnenklimaat

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie op het aantal mensen dat ziek wordt door aerogene overdracht van het coronavirus in binnenruimtes. Het verschil tussen niet-ventileren en ventileren volgens de minimale Nederlandse eisen zorgt voor de grootste afname van het verwachte aantal mensen met COVID-19 en klachten.

Ventileren helpt om aerogene overdracht van het coronavirus te beperken. Bij aerogene overdracht gaat het om besmettingen door het inademen van virusdeeltjes via kleine druppels die lang en over grotere afstand door de ruimte zweven. Bij ventileren wordt de lucht binnen in een ruimte ververst met buitenlucht. Via modellering is voor verschillende ventilatiehoeveelheden berekend hoeveel het verwachte aantal mensen met COVID-19 en klachten vermindert. Dit effect is bepaald voor verschillende scenario’s in onder meer een nachtclub, een klaslokaal, een concertzaal en een kantoorruimte.

Bron: Zorgkrant