Uitbreiding TBR Fludrace®

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 30 maart 2023

Betreft: Uitbreiding TBR Fludrace®

TBR Nederland brengt u hierbij op de hoogte dat de TerugBetaalRegeling (TBR) voor Fludrace® is uitgebreid. Voor Fludrace (werkzame stof fludrocortisonacetaat) 62,5 microgram bestaat al een TBR en de 31,25 microgram is daar aan toegevoegd. De TerugBetaalRegeling geldt voor declaraties vanaf 1 april 2023. De eigen bijdrage wordt vergoed door TBR. Patiënten kunnen de aantoonbaar Fludrace® 62,5 microgram en 31.25 microgram gedane eigen bijdrage met een maximum van € 250,- per patiënt per jaar digitaal declareren door middel van de afrekening(en) van de zorgverzekeraar.

Bron: Terugbetalingsregeling.nl