Steentjes in de vijver

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 22 augustus 2023

Al jaren bestaat discussie over de vraag of het vrijwillig eigen risico de solidariteit in de zorg aantast. Het CPB schreef er in 2018 over (pdf). En de London School of Economics deed er in 2021 onderzoek naar. Maar het vrijwillig eigen risico van 885 euro bestaat nog steeds. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis doet nu – bij wijze van inbreng voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen – het concrete voorstel om het af te schaffen. Gelet op het feit dat tot nu toe in alle media-aandacht over de verkiezingen de zorg niet of nauwelijks een thema lijkt te zijn, kan het geen kwaad dat een zorgpartij dit steentje in de vijver gooit.

Het is slechts één van de voorstellen die deze zorgverzekeraar doet aan de politieke partijen. Meer ruimte maken voor het belonen van zorguitkomsten is er ook een. Zorgaanbieders zullen daar niet per definitie heel positief op reageren. Het vergt immers meer duidelijkheid over de kwaliteit van zorg. Voor wie het vergeten was – of wie nog niet lang genoeg meedraait om het te kunnen weten – de bedoeling van de in 2006 geïntroduceerde Zorgverzekeringswet was dat zorgverzekeraars zorg gingen inkopen op basis van prijs en kwaliteit. De zorgaanbieders reageerden bepaald not amused toen de zorgverzekeraars over die kwaliteit vragen gingen stellen.

Bron: Academie Nieuwe Zorg