Ook na de coronapandemie wordt in de huisartsenzorg lering getrokken uit veranderingen die tijdens de pandemie zijn doorgevoerd

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 24 augustus 2023

Tijdens de coronapandemie zijn veranderingen doorgevoerd in de huisartsenzorg – zowel in de huisartsenpraktijk als op de huisartsenpost – om de zorg te continueren. Er werd bijvoorbeeld striktere triage uitgevoerd, er werden huisartsen ingezet tijdens triage op de huisartsenpost, er vonden consulten op afstand plaats en reguliere huisartscontroles voor chronische aandoeningen werden uitgesteld of op afstand gemonitord. Deze veranderingen kunnen ook de huisartsenzorg van de toekomst ten goede komen, aangezien men steeds meer te maken gaat krijgen met uitdagingen als personeelstekorten, taakverschuivingen en de toenemende zorgvraag door de vergrijzing. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel waarvan de resultaten onlangs zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad BMC Health Services Research.

We vroegen aan huisartsen, praktijkmanagers en bestuurders van huisartsenposten naar hun ervaringen met organisatorische veranderingen in de huisartsenzorg – in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost – tijdens de coronapandemie. Daarnaast vroegen we in hoeverre deze veranderingen volgens hen na de pandemie behouden konden blijven om zo de huisartsenzorg toekomstbestendig te houden. Ten slotte vroegen we hen welke lessen er geleerd kunnen worden voor de aanpak van zorg bij toekomstige pandemieën.

Bron: Nivel