PATIËNTENFEDERATIE BEPLEIT DIGITALE ZORG, GEGEVENSUITWISSELING BIJ VWS

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Patiëntenfederatie Nederland wil graag snel in gesprek met de drie nieuwe bewindslieden van het ministerie van VWS. Dat schrijft de organisatie in brieven aan ministers Ernst Kuipers en Conny Helder en staatssecretaris Van Ooijen. De federatie toont zich verheugd dat er in het coalitieakkoord veel nadruk ligt op het belang van digitale zorg en digitale gegevensuitwisseling. De Patiëntenfederatie bepleit in brieven aan de nieuwe bewindslieden van VWS met hen te willen praten over zaken zoals samen beslissen, preventie, digitale zorg en gegevensuitwisseling.

In de brieven benoemt directeur Dianda Veldman een aantal thema’swaarover de federatie graag met de bewindslieden meedenkt en in gesprek gaat. Zaken zoals langer thuis kunnen wonen, Samen Beslissen, invoering van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), de juiste zorg op de juiste plek, preventie om uitval door ziekte of verergering van ziekte te voorkomen en passende zorg die uitgaat van wat de patiënt nodig heeft en wil – zoals digitale zorg waar dat kan.

Bron: Academie Nieuwe Zorg