VVD erkent toekomstige bezuinigingen in zorg

Het was inhoudelijk het meest kritische punt van de oppositie bij eerste debat over het nieuwe coalitieakkoord in december: waarom bezuinigt het kabinet toch op de gezondheidszorg? Wel 4,5 miljard, afgerond 5 miljard euro op de lange termijn. En waarvan in de komende regeerperiode 400 miljoen op de verpleeghuiszorg en een half miljard op de jeugdzorg.

Volgens de vier coalitiepartijen was dat een onterecht verwijt, want er werd niet bezuinigd op de zorg – er gaat juist altijd en automatisch veel méér geld naar de zorg de komende decennia.

Tot vandaag. Want even voor 16.00 sprak VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in het debat over de regeringsverklaring over de specifieke bezuiniging in de jeugdzorg. „Ik vraag aan het kabinet: werk dat uit en bewijs hoe je die bezuiniging – ik mag het eigenlijk niet zo noemen, hè? –, maar ehh hoe je die 500 miljoen euro minder voor elkaar kunt krijgen?”

Bron: NRC