Patiënten voelen zich niet genoeg betrokken bij behandelkeuzes

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 21 september 2023

Artsen moeten patiënten nog veel meer en beter betrekken bij de keuzes die in de behandeling gemaakt worden. Dat blijkt uit een enquête van Patiëntenfederatie Nederland. 37 procent van de ondervraagden werd de afgelopen twee jaar niet tot nauwelijks betrokken bij de zorg die zij kregen, terwijl ongeveer de helft daar wel behoefte aan had.

Aan het onderzoek van de Patiëntenfederatie deden 11534 respondenten mee.

Patiënten ervaren onvoldoende uitleg over gemaakte keuzes in hun behandeling of te weinig inspraak, blijkt uit de enquête. Ze voelen ook weinig ruimte om vragen te stellen en dat is niet goed, stelt directeur-bestuurder Arthur Schellekens: “Uit alle eerdere onderzoeken blijkt: hoe beter je een patiënt betrekt en laat meebeslissen over zijn of haar zorg, hoe passender de zorg wordt. Ook op dit gebied valt er nog een heleboel te winnen.”

Bron: Qruxx