Patiënten lopen nog niet echt warm voor digitale zorg

Patiënten zijn nog niet enthousiast over digitale zorgtoepassingen waarmee ze de regie over
hun medische gegevens krijgen. Persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s), patiëntportalen
en telemonitoring worden slechts weinig gebruikt, zo blijkt uit onderzoek door het RIVM, Nivel
en National E-health Living Lab waarover de website Computable bericht.

De digitale zorgtoepassingen zijn onbekend, onbemind en ongebruikt, schrijft Dutch Health
Hub naar aanleiding van de studie. De resultaten verschenen vorige week in de ‘E-
healthmonitor 2021’.
‘Patiënten weten vaak niet goed welke mogelijkheden er zijn en zorgmedewerkers ervaren door
digitale zorg een hogere werkdruk’, aldus de onderzoekers. ‘Meer kennis en een andere manier
van werken zijn nodig om er echt de vruchten van te plukken.’ Vooral toepassingen waarmee
de patiënt de eigen regie vergroot, zijn allerminst populair.

Bron: Academie Nieuwe Zorg