Organisaties van patiënten, artsen en apothekers uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

Publicatiedatum: 24 januari 2023

De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te staan door het huidige beleid. Deze waarschuwing doen de KNMP, Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De partijen verzoeken minister Kuipers om prioriteit te geven aan het treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa. ‘Het uitgangspunt hierbij moet verschuiven naar economische veiligheid in plaats van economische efficiëntie.’, zo stellen de partijen in hun brief.

Bron: KNMP