Organisaties van patiënten, artsen en apothekers uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

Organisaties van patiënten, artsen en apothekers uiten hun zorgen over geneesmiddelentekorten

Publicatiedatum: 24 januari 2023 De beschikbaarheid van generieke geneesmiddelen komt steeds verder onder druk te staan door het huidige beleid. Deze waarschuwing doen de KNMP, Federatie Medisch Specialisten, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en Patiëntenfederatie Nederland in een gezamenlijke brief aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De…

Het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen

Het kabinet moet nu eindelijk het medicijntekort oplossen

Publicatiedatum: 25 januari 2023 De schaarste van medicijnen in Nederland is groot. Op dit moment zijn er tekorten aan 1500 verschillende medicijnen. De zorgen over deze situatie worden al langer geuit, maar een concrete oplossing is er nog steeds niet. De maat is nu vol en daarom sturen apothekers, huisartsen, medisch specialisten en patiëntenverenigingen een…