Medisch specialisten: personeelstekort grootste probleem voor de zorg

Publicatiedatum: 1 september 2023

Het tekort aan personeel is het grootste probleem voor de zorg en moet dus bovenaan de politieke agenda komen te staan. Dat blijkt uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten onder haar achterban in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Het merendeel (81%) van de 911 respondenten ziet het tekort aan artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals als de grootste bedreiging voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg. Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting: ‘Het behouden van zorgverleners voor het vak moet topprioriteit zijn. Investeer in al die bevlogen vakmensen en hun werkplezier.’

Uit de enquête blijkt ook dat medisch specialisten vinden dat er meer gedaan moet worden om de administratielast, de regeldruk en bemoeienis vanuit de overheid, zorgverzekeraars en instituten terug te dringen. De administratielast moet worden gehalveerd zodat er meer tijd is voor de patiënt. Verder laten de resultaten zien dat medisch specialisten willen dat de politiek meer doet om tekorten aan medicijnen en hulpmiddelen te voorkomen (73%), en meer moet investeren in leefstijl en preventie (60%)

Bron: Academie Nieuwe Zorg