Korte lijnen.

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Korte lijnen zijn krachtige lijnen. Mensen kunnen steeds vaker inloggen in hun persoonlijk dossier van het ziekenhuis waar zij begeleid worden. Dat is hartstikke goed, want je kunt nagenoeg alle informatie over onderzoek, behandeling, bloeduitslagen, medicatie, brieven etc. in je persoonlijk dossier terugvinden. Meestal worden zaken als bloeduitslagen met enige vertraging doorgegeven, maar soms (of in sommige ziekenhuizen) komen deze uitslagen direct de zelfde dag beschikbaar. En dat heeft voordelen en nadelen.

Er zijn diverse argumenten voor beide benaderingen, wat werkt voor de één, werkt niet voor de ander. Soms zijn uitslagen voor een niet-medicus niet altijd direct duidelijk, of worden er geringe afwijkingen in de bloeduitslagen gevonden die niet direct van belang zijn voor de interpretatie van een ziektegeschiedenis of behandeling van iemand’s specifieke klacht. Vaak komt daar dan extra nadruk op te liggen in het vervolg, bv heel gering verhoogde leverenzymen. Soms leiden uitslagen gewoon af: iemand die schildklierhormoon gebruikt vanwege een hypofyseprobleem zag een TSH waarde van <0.01 en besloot alvast -helaas ten onrechte- de dosering schildklierhormoon te verlagen. Of er is sprake van een verwarrende toelichting: bij iemand bij wie de glucose in niet nuchtere toestand 5.9 mmol/l is, zet ons laboratorium alvast een (H) (‘te hoog’) achter de uitslag. Niet alleen volslagen nutteloos, maar eigenlijk niet juist. Dit is een volstrekt normale glucosewaarde, als je net twee boterhammen hebt gegeten.

Bron: BijnierNET / Bruce Wollfenbuttel