Jaarcijfers huisartsenposten 2022: mensen gaan weer evenveel naar de huisartsenpost als voor de pandemie

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 6 juni 2023

In 2022 is het aantal patiënten dat tenminste één keer gebruik maakte van de huisartsenpost weer gelijk aan voor de pandemie in 2019, namelijk zo’n 16% van de Nederlanders. Dit is een van de bevindingen uit de jaar- en trendcijfers over de huisartsenposten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

In 2020, tijdens de coronapandemie was het zorggebruik via de huisartsenpost beduidend lager dan in 2019 en 2018. Vanaf 2021 nam het zorggebruik weer toe en dit heeft zich voortgezet in 2022. Met name baby’s, jonge kinderen (0-4 jaar) en jongeren (<18 jaar) hadden weer meer contact met de huisartsenpost, terwijl het zorggebruik onder ouderen gelijk bleef.

Aantal consulten met de huisarts weer gelijk aan voor de pandemie

Tijdens de coronapandemie werden bij de huisartsenpost meer mensen geholpen met een telefonisch consult of een advies van de triagist. In 2022, na de pandemie, zagen we geen afname van de triageconsulten, terwijl het aantal consulten met de huisarts op de huisartsenpost weer toenam. In de urgentie van de hulpvragen zien we een kleine verschuiving: het aantal laag-urgente hulpvragen naam in 2022 af ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl het aantal gemiddeld-urgente hulpvragen weer toenam.

Bron: Nivel