Info voor bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

Publicatiedatum: 29 november 2022

Syndroom van Cushing, hypofyseadenoom, acromegalie, bijnierschorsinsufficiëntie. Moeilijk namen voor zeldzame hormoonziekten van de hypofyse of de bijnier. Zo zeldzaam dat een bedrijfs- of verzekeringsarts mogelijk maar één keer met een werknemer wordt geconfronteerd, die een dergelijke ziekte heeft. Als er al een passende diagnose is gesteld en heel regelmatig blijkt het niet het geval te zijn.

Wanneer een patient vermoedt of ervaart dat de bedrijfsarts of verzekeringsarts onbekend is met het ziektebeeld en mogelijke consequenties daarvan voor de zieke werknemer, kan gebruik worden gemaakt van een van de factsheets die hierover geschreven zijn. Hierin is beschreven wat het betekent om een zeldzame hypofyse- of bijnieraandoening te hebben en wat vaak voorkomende gevolgen zijn voor het dagelijks leven van de patient.

Bron: BijnierNET / Werkwijzer – Online