Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen opgesteld

Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen opgesteld

Publicatiedatum: 30 november 2022 De leidraad helpt om te komen tot een verantwoorde wisseling van een medicijn met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon Patiënten krijgen in de apotheek soms een ander medicijn mee dan zij gewend zijn. Er wordt dan gewisseld van medicijn, zonder dat daar een medische reden voor is. Dat kan…

Info voor bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

Info voor bedrijfsarts, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige

Publicatiedatum: 29 november 2022 Syndroom van Cushing, hypofyseadenoom, acromegalie, bijnierschorsinsufficiëntie. Moeilijk namen voor zeldzame hormoonziekten van de hypofyse of de bijnier. Zo zeldzaam dat een bedrijfs- of verzekeringsarts mogelijk maar één keer met een werknemer wordt geconfronteerd, die een dergelijke ziekte heeft. Als er al een passende diagnose is gesteld en heel regelmatig blijkt het…