Immuuntherapie en bijnieren

  • BijnierNET ontvangt steeds meer signalen dat mensen die behandeld worden voor kanker met immuuntherapie, soms te maken krijgen met bijnierschorsinsufficiëntie. 
  • BijnierNET is met een inventarisatie gestart om er achter te komen of deze nieuwe bijnierpatiënten voldoende geïnformeerd en geïnstrueerd worden. Weten de oncologen de informatie voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie te vinden op BijnierNET? Zijn de verpleegkundig specialisten voldoende getraind om de stressinstructies te geven? 
    Er leven de nodige vragen die beantwoord moeten worden. 

Bron: BijnierNET