Regiobijeenkomst patiënten online, Meander Medisch Centrum. 25-01-2022

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Wat een fantastische opkomst was er afgelopen dinsdagavond tijdens de virtuele bijeenkomst van het Meander Medisch CentrumBijnierNET en de Bijniervereniging NVACP!

Bijna 200 inschrijvingen, waarvan 70% van de aanwezige deelnemers, lid van onze patiëntenvereniging! Er kon live meegekeken worden naar presentaties van Endocrinologie verpleegkundigen, Endocrinologen, een afvaardiging van BijnierNET: Johan G. BEUN en onze eigen vrijwilligers: judith Meidam (Bestuurslid) en Emmy van der Weide, (eindverantwoordelijk voor het documentatiecentrum en de webshop).

Iedere spreker kreeg een prachtige waardering (>9,1!) voor hun presentatie en de inhoud werd door de toehoorders zeer gewaardeerd!

Namens het voltallige bestuur zijn wij zeer trots op dit samenwerkingsverband en bedanken de medeorganisatoren Meander Medisch Centrum, BijnierNET, de sprekers en de technisch ondersteuning, voor deze gewaardeerde bijeenkomst!

De deelnemers aan deze bijeenkomst, die graag lid willen worden van de Bijniervereniging NVACP nodigen wij van harte uit om dit te doen! Een verlaagde prijs voor het lidmaatschap voor het resterende jaar (€27,50, normaal €37,50) en een welkomstpakket behoren tot de mogelijkheden! U kunt hiertoe de volgende link volgen:

https://bijniervereniging-nvacp.nl/lidmaatschap/


Vult u de genoemde kortingscode in op onze site, onder het kopje: “hoe heeft u van ons gehoord” dan geniet u vervolgens van de vele voordelen welke de vereniging u zou kunnen bieden! 

Wilt u de presentaties nog een nalezen? Dat kan: https://bijniervereniging-nvacp.nl/jaarverslagen-bijniervereniging-nvacp/


Van harte welkom!
Bestuur Bijniervereniging NVACP