Gezamenlijke oproep: maak werk van fitte patiënten vóór de behandeling

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 13 februari 2023

Samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) pleit de Patiëntenfederatie ervoor om programma’s die patiënten fit maken voor een operatie – ook wel prehabilitatie genoemd – standaard te vergoeden. Volgens de partijen leidt prehabilitatie tot een sneller herstel van patiënten en bespaart het daarmee uiteindelijk zorgkosten.

In een brief aan de Tweede Kamer vragen de organisaties om deze prehabilitatie in de standaardzorg op te nemen, zodat deze zorg sneller wordt opgeschaald. Dit is nodig omdat nog slechts enkele zorgverzekeraars prehabilitatie vergoeden en niet alle zorgverzekeraars vinden dat prehabilitatie voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. De partijen vinden dat de wetenschap heeft aangetoond dat prehabilitatie een succesvolle bijdrage levert aan het herstel van patiënten en het daarom vergoed moet worden.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland