Slikken

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 13 februari 2023

Het is nauwelijks een verrassing te noemen dat minister Ernst Kuipers geen bezwaar heeft tegen het feit dat een zorgverzekeraar verzekerden informeert over online apotheken. Het is immers niet aan de minister om voor- of tegenstander te zijn van online dienstverlening voor patiënten.

Sterker nog, online zorg is echt geen ontwikkeling die deze minister gaat tegenhouden, integendeel. Iedereen die het Integraal Zorgakkoord heeft gelezen, weet dat. Dat die ontwikkeling naar online zorg gevolgen gaat hebben voor de gevestigde zorgaanbieders, is duidelijk.

De aanwezigheid van een online apotheek die wel beschikbaar is voor het verzorgen van herhaalreceptuur, maar niet voor andere diensten die een apotheek traditioneel levert, betekent dat de traditionele apotheek zijn dienstverlening moet aanpassen aan de ontwikkelingen. Maar dat kan natuurlijk ook. Veruit het grootste deel van de openbare apotheken in ons land is verbonden aan een keten of formule. Die partijen bieden ook online services aan, bijvoorbeeld juist voor herhaalreceptuur.

Bron: Academie Nieuwe Zorg