‘Gebrek aan transparantie over kwaliteit van zorg deugt niet’

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: februari 2024

Patiënten worden onvoldoende in staat gesteld om te kiezen voor passende zorg. “Het gebrek aan transparantie over de kwaliteit van zorg deugt niet”, stelt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Hij roept zorgpartijen op om over hun eigen schaduw te stappen en voor het collectieve belang te gaan.

Arthur Schellekens is van origine bestuurskundige. Als directeur van Jeugdzorg Nederland werkte hij aan gelijke kansen geven aan jongeren.Bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken zette hij zich als directeur in voor de ontwikkeling van mensen. Later was Schellekens bestuurslid bij MKB-Nederland en directeur-bestuurder bij Makelaarsvereniging NVM. Sinds 1 september 2023is hij directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland,waar hij het stokje heeft overgenomen van Dianda Veldman

‘Gebrek aan transparantie over kwaliteit van zorg deugt niet’ Hij roept zorgpartijen op om over hun eigen schaduw te stappen en voor het collectieve belang te gaan. “Als partijen niet over hun schaduw stappen, wordt de uitvoering van de goede IZA-intenties en afspraken ingewikkeld”. aldus Schellekens.

Bron: Patiënten Federatie Nederland