Factsheet zorgverzekeraars Polissen basisverzekering en contractering ziekenhuizen 2024

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: november 2023

De zorgverzekeraars moesten uiterlijk op 12 november 2023 hun polissen en de zorgpremies voor het jaar 2024 bekend maken. In de polis en op de website van de zorgverzekeraar moet vanaf deze datum ook duidelijk worden aangegeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaf in september 2023 aan een stijging van 8,6% op de zorgpremie voor de basisverzekering 2024 te verwachten.

Voor het verkrijgen van inzicht in de premie(stijging) van de basisverzekering 2024 van de verschillende zorgverzekeraars(labels) en de mate waarin tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars de contractering voor 2024 is afgerond hebben Kompas in Zorg en BS Health Consultancy deze factsheet opgesteld. Een uitgebreide analyse van de polissen van de zorgverzekeraars en de contractafspraken met zorgaanbieders is voor abonnees uiteraard te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in Zorg.

Bron: Kompas in de zorg