Dralende dokters

‘Ziet u het nog maar even aan en kom terug als uw klachten na een week nog niet over zijn.’ Deze of soortgelijke frasen zullen de afsluiting vormen van menig consult in de spreekkamer van de huisarts. Soms omdat het evident een onschuldige kwaal betreft die vanzelf overgaat. Vaak omdat in de huisartsenpraktijk een precieze diagnose niet gesteld kan worden, althans niet tijdens een eerste consult. De factor tijd is dan een waardevol diagnosticum.

In onze 24/7-cultuur komt die factor echter nogal eens onder druk te staan. Vooral op de huisartsenpost is er een toeloop van bezorgde en soms dwingende patiënten die stante pede een verklaring en oplossing voor niet-spoedeisende ongemakken verwachten. Een expectatief beleid is dan soms moeilijk uit te leggen, maar kan uiteindelijk bij een gunstig natuurlijk beloop resulteren in meer zelfvertrouwen en minder medicalisering.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

X