De huisarts: niet voor alles, wel voor iedereen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 1 mei 2023

De huisartsenpraktijk wordt soms het afvoerputje van de zorg genoemd. Dat roept de vraag op waar de grenzen van ons vak dan wél liggen. Al lang geleden geformuleerde en inmiddels aangescherpte kernwaarden bieden zeker houvast: huisartsenzorg is persoonsgericht, met oog voor de context van de patiënt, staat garant voor een langdurige relatie met de patiënt waardoor een vertrouwensband kan ontstaan en is medisch-generalistisch. Zó moeten patiënten met al hun vragen over ziekte en gezondheid bij huisartsen en hun teams terecht kunnen voor een goed, persoonlijk advies.

Over de invulling van deze kernwaarden verschillen soms de meningen. Niet over het medisch-inhoudelijke aspect. Zo zal iedere huisarts de diagnostiek van anemie tot zijn domein rekenen. En niemand zal betwisten dat kennis van de culturele achtergrond van de patiënt bijdraagt aan goede zorg. Ook het belang van continuïteit van zorg en levensloopgeneeskunde zal iedere huisarts onderschrijven.

Bron: Academie Nieuwe Zorg