Opnieuw streep door bezuiniging GVS

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 1 mei 2023

Minister Kuipers ziet ook volgend jaar af van de geplande ‘modernisering’ van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die vandaag door het kabinet bij de Tweede Kamer is ingediend.

Sinds de aankondiging van de geplande modernisering van het GVS in april vorig jaar is er veel kritiek op het voorstel, dat grote consequenties zou hebben voor miljoenen mensen die apotheekgeneesmiddelen gebruiken. Zij zouden ofwel moeten bijbetalen om hun huidige geneesmiddelen te kunnen houden, ofwel moeten overstappen op andere geneesmiddelen, met alle gevolgen van dien. Veldpartijen in de zorg uitten zich buitengewoon kritisch over deze bezuiniging op de extramurale farmaceutische zorg en vonden gehoor in de Tweede Kamer.

Bron: Academie Nieuwe Zorg