Arts moet niet voor de patiënt gaan denken


„Artsen zijn medische deskundigen; patiënten zijn dit op hun manier ook. Zonder snelle en zorgvuldige uitwisseling van uitslagen kan een behandeling dus niet optimaal zijn”, redeneert Dianda Veldman.

Onderzoeksresultaten weghouden bij patiënten omdat de medische info te moeilijk voor hen is en ze wel eens in paniek kunnen raken, is een betuttelende manier van doktersdenken, vindt Dianda Veldman. „Het gaat om volwassen mensen die heel goed in staat zijn om zelf de juiste afwegingen te maken.”

Ik hoor het helaas maar al te vaak, ook in mijn directe omgeving: iemand is ziek, heeft een onderzoek ondergaan en wil de uitslagen inzien in het patiëntportaal van het ziekenhuis. Maar helaas: die gegevens zijn niet te vinden. Wacht u maar even, is de onuitgesproken boodschap. De dokter heeft even tijd nodig.

We hebben als Patiëntenfederatie al eindeloos veel gesprekken gevoerd over dit thema en alle argumenten gehoord die tegen het direct publiceren van onderzoeksresultaten zouden pleiten. De grootste gemene deler in deze argumenten: patiënten zouden het niet aankunnen. Onderzoeksresultaten zijn immers vaak complex en gaan gepaard met jargon. Als de toelichting van een arts ontbreekt, zou de patiënt wel eens in paniek kunnen raken.

Bron: Academie Nieuwe Zorg

X