Arts moet niet voor de patiënt gaan denken

Arts moet niet voor de patiënt gaan denken

„Artsen zijn medische deskundigen; patiënten zijn dit op hun manier ook. Zonder snelle en zorgvuldige uitwisseling van uitslagen kan een behandeling dus niet optimaal zijn”, redeneert Dianda Veldman. Onderzoeksresultaten weghouden bij patiënten omdat de medische info te moeilijk voor hen is en ze wel eens in paniek kunnen raken, is een betuttelende manier…