Arts en patiënt beslissen nog weinig samen over behandeling

De mate waarin arts en patiënt samen beslissen over een medische behandeling is nauwelijks veranderd in de afgelopen vijf jaar. Dit blijkt uit onderzoek onder zevenhonderd respondenten binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Betrokkenheid van arts en patiënt, informatie delen met patiënt en vice versa, het bespreken van de voorkeuren van een arts en patiënt, en het samen instemmen met een duidelijke beslissing. Bij een goede gezamenlijke besluitvorming bespreken arts en patiënt al deze aspecten, wat volgens het Nivel bijdraagt aan patiëntgerichte zorg.

Uit de scores tussen 2016 en 2020 blijkt dat er nauwelijks verandering is opgetreden in de mate waarin patiënten samen met de arts beslissen over een behandeling door de jaren heen. Het Nivel meet sinds 2016 jaarlijks met een vragenlijst hoe patiënten de gezamenlijke besluitvorming ervaren bij hun huisarts of medisch specialist.

Bron: Pharmaceutisch Weekblad