Update harmoniseren functietesten

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Momenteel staan er al 14 definitieve functietest protocollen online! Heeft u ze al gezien?

Deze definitieve protocollen, voorzien van versienummer en datum, zijn te raadplegen op de NVE-website, waaronder ook functietesten voor onze aandoeningen. We hopen ook snel weer een aantal nieuwe protocollen als “gereed” op de site te kunnen plaatsen. Deze protocollen zijn dan al beoordeeld door reviewers, maar we bieden alle leden nogmaals de kans om hier nog commentaar op te geven. Om deze “gereed” protocollen te kunnen bekijken, dient u wel eerst in te loggen.

Tot nu toe zijn al meer dan 30 klinisch chemici, internist endocrinologen en kinderarts endocrinologen actief betrokken geweest bij dit project! Recent is er een kerngroep gevormd van leden die aangegeven hebben actief te willen (blijven) werken aan de harmonisatie van de functietesten. Met deze kerngroep richten we ons de komende tijd op de implementatie van de definitieve protocollen.

Bron: NVE