Wat zijn de klachten na de operatie van een feochromocytoom?

Bij een deel van de patiënten blijkt na de operatief nog sprake te zijn van hoge bloeddruk (hypertensie). Dit zijn m.n. patiënten met een familiaire aanleg voor hoge bloeddruk.

Daarnaast kunnen structurele vaatafwijkingen leiden tot voortdurende hypertensie.

De behandelend specialist moet zich realiseren dat er persisterende klachten kunnen zijn na behandeling. Daarnaast wordt actief gecontroleerd op cardiovasculaire risicofactoren en morbiditeit gedurende de periode na de operatie.

Patiënten blijven daarom onder controle van de specialist.