Van wie krijgt een bijnierpatiënt mantelzorg?

Bijnierpatiënten ontvangen overwegend mantelzorg vanuit het gezin of de familie. Slechts 2% ontvangt mantelzorg van een vriend/vriendin, 2% van een buur of iemand anders.