Is een feochromocytoom erfelijk?

Bij een derde van de mensen met een feochromocytoom is sprake van een erfelijke aanleg. Een mutatie in het erfelijk materiaal (DNA) veroorzaakt het gezwel (bron: bijniernet.nl).
Het gaat om de volgende erfelijke aandoeningen :

  • Syndroom van Von Hippel-Lindau(VHL)– hierbij is sprake van een afwijking van het VHL-gen; (bron:Simpto.nl)
  • Multipele Endocriene Neoplasie type 2A (MEN-2A) Hierbij is sprake van een afwijking van het RET-gen; (bron:Simpto.nl)
  • Multipele Endocriene Neoplasie type 2B (MEN-2B) Ook bij deze aandoening is sprake van een afwijking van het RET-gen; (bron:Simpto.nl)
  • Neurofibromatose type 1. Hierbij is sprake van een afwijking van het NF-gen. (bron: Simpto.nl)