Hoeveel uur per week wordt er mantelzorg gegeven?

Gemiddeld wordt 29 uur/week mantelzorg gegeven. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Er is een grote spreiding in het aantal uur per week zichtbaar.