Het syndroom van Cushing bij kinderen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 28 oktober 2006

Het syndroom van Cushing komt zelden bij kinderen voor. U dient deze diagnose met name te overwegen bij afbuiging van de lengtegroei en toename van het lichaamsgewicht. In deze les bespreken wij de ziektegeschiedenis van 2 patiënten. Aan de hand daarvan gaan wij in op kliniek, oorzaken, diagnostiek en behandeling van het syndroom van Cushing bij kinderen.

Patiënt A, een meisje van 13,2 jaar, werd naar ons verwezen in verband met een afbuigende lengtegroeicurve, hetgeen door de schoolarts was geconstateerd. Sinds de leeftijd van 8,5 jaar boog deze af, waarbij de lengte van patiënte zich bij presentatie op onze polikliniek bijna op de lijn van –2 SD bevond. Gedurende deze periode was haar gewicht toegenomen van 0 SD naar +1,3 SD. Er waren verder geen klachten; de puberteit was nog niet begonnen. De lengte bedroeg 149,5 cm (–1,8 SD), het gewicht 50,5 kg (+1,3 SD) en de bloeddruk 114/65 mmHg. Patiënte had een gedrongen postuur met een wat grof gelaat en een omschreven vetophoping midden op de bovenrug (dorsocervicale vetophoping; ‘buffalo hump’). Bij verder lichamelijk onderzoek waren er geen afwijkingen.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde