Nieuws

Syndroom van Cushing

Secundaire osteoporose

Publicatiedatum: onbekend n het kort Dikwijls is er geen echte oorzaak te vinden voor osteoporose. Het komt vaak dat een andere ziekte de osteoporose veroorzaakt. Ook kan het gebeuren dat de medicijnen die je voor een andere ziekte gebruikt, het risico op zwakke botten vergroten, of dat de behandeling voor een andere ziekte

Lees verder »
Syndroom van Cushing

Het syndroom van Cushing bij kinderen

Publicatiedatum: 28 oktober 2006 Het syndroom van Cushing komt zelden bij kinderen voor. U dient deze diagnose met name te overwegen bij afbuiging van de lengtegroei en toename van het lichaamsgewicht. In deze les bespreken wij de ziektegeschiedenis van 2 patiënten. Aan de hand daarvan gaan wij in op kliniek, oorzaken, diagnostiek en

Lees verder »
Syndroom van Cushing

Paediatric Cushing’s disease

Publicatiedatum: Zomer 2022 Cushing’s syndrome in childhood differs in a number of ways from the condition seen in adult patients, as Constantine Stratakis describes. By far the most common type of Cushings syndrome has an exogenous cause, such as medication. l Endogenous causes are rare; they are all associated with a tumour of

Lees verder »
Syndroom van Cushing

Ziekte van Cushing

Publicatiedatum: 29 mei 2022 De ziekte van Cushing is een zeldzame aandoening. In Nederland krijgen ongeveer 50 mensen per jaar de diagnose. De ziekte van Cushing wordt ook wel hypofysaire Cushing genoemd. Het syndroom van Cushing is een verzamelnaam van klachten en verschijnselen die aangeven dat er een te hoge hoeveelheid Cortisol in het lichaam aanwezig is. Andere oorzaken

Lees verder »
Syndroom van Cushing

Syndroom van Cushing. II. Nieuwe behandelingen

Samenvatting – Voor de behandeling van patiënten met het syndroom van Cushing kunnen diverse ontwikkelingen worden gemeld, zowel wat betreft de chirurgische als de medicamenteuze therapie. – Bij de ziekte van Cushing door een adrenocorticotroop hormoon (ACTH) producerend hypofyseadenoom geeft de toepassing van endoscopische hypofysechirurgie een betere visualisatie van de sella-inhoud dan de

Lees verder »
Bijnierschorsinsufficientie

Goede vraag over afbouwen van hydrocortison na een operatie

Vraag: We ontvingen van een patiënt de volgende vraag: Kunt u mij uitleggen waarom een ziekenhuis een sneller afbouwschema van hydrocortison aanhoudt na een operatie en het schema van BijnierNET langzamer afbouwt? Een goede vraag! Antwoord: Er zijn verschillende afbouwschema’s. Voor een goed antwoord is het verstandig onderscheid te maken tussen patiënten die

Lees verder »
Bijnierschorsinsufficientie

Bijwerkingen budesonide (maag-darmkanaal)

Bij de behandeling van de ziekte van Crohn is de keuze van het geneesmiddel afhankelijk van de locatie, uitgebreidheid en ernst van de ontsteking, het verwachte beloop en de respons op eerdere medicatie. Corticosteroïden worden toegepast voor remissie-inductie en immunosuppressiva als onderhoudsbehandeling. TNF-α-blokkers kunnen in beide fasen van de behandeling worden gebruikt. BijwerkingenVaak

Lees verder »
Syndroom van Cushing

cortisol overschot tegengaan met abirateronacetaat

Bij patiënten met prostaatkanker lukt het met abirateronacetaat (AA) – een prodrug van abirateron dat het enzym CYP17 remt – cortisol en androgenen te onderdrukken. De fase II-studie ABACUS laat zien dat AA ook effect heeft op het cortisoloverschot bij patiënten met het cushingsyndroom en een gevorderd bijnierschorscarcinoom (ACC). Bijnierschorscarcinoom (ACC) is een

Lees verder »
Syndroom van Cushing

Meer osteoporose en osteopenie bij vrouwen met bijnieradenomen

Bij patiënten met bijnieradenomen die overmatig cortisol produceren, komen ook osteoporose en osteopenie (OS/OP) meer dan gemiddeld voor. Nieuw onderzoek laat zien dat het verband tussen de hoeveelheid cortisol en OS/OP verschilt tussen mannen en vrouwen. De studieresultaten zijn gepresenteerd tijdens een late breaking-postersessie. In totaal 237 patiënten met cortisoloverschot (CE), Cushing-syndroom en

Lees verder »