Bijnieroperatie

Publicatiedatum: 2023

Deze brochure geeft u informatie over een operatie aan de bijnier(en) (adrenalectomie). Informatie over aandoeningen waarvoor een bijnieroperatie als behandelingsmethode aangewezen kan zijn, komt in deze brochure slechts summier aan bod. De chirurg en de verpleegkundige bespreken de ziekte en behandelmogelijkheden met u. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De ervaring leert dat veel mensen het prettig vinden om mee te denken over de behandeling. Wanneer u twijfelt of bepaalde informatie op u van toepassing is dan kunt u dit altijd aan de arts of verpleegkundige vragen.

De bijnier

De bijnieren liggen bovenop de nieren vlakbij grote bloedvaten. De linker bijnier is halvemaanvormig, de rechter is driehoekig. De bijnieren zijn van de nieren gescheiden door een dunne vetlaag. Elke bijnier bestaat uit een binnenste gedeelte of merg (medulla) en een omhulsel of schors (cortex). Het bijniermerg produceert adrenaline en noradrenaline, deze zorgen voor bloedvatverwijding en bloedvatvernauwing. De bijnierschors produceert corticosteroïden, waaronder het stresshormoon cortisol, ook wel bekend als “vecht- of vluchthormoon”. Het stelt het lichaam in staat extra inspanning te verrichten in stressvolle en/of gevaarlijke situaties.

Bron: UMC Utrecht