Wie moet volgens u bepalen wat passende zorg is?

Publicatiedatum: 4 september 2023

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) vindt het maken van keuzes voor het leveren van passende zorg “van groot maatschappelijk belang en levert daar graag haar bijdrage aan”, laat de organisatie weten in haar verkiezingsagenda. Wie moet volgens u bepalen wat passende zorg is?

Uit een enquête die de FMS deed, blijkt dat de grote meerderheid van haar leden het daar mee eens is. “Waar is het vertrouwen gebleven dat we zijn opgeleid om zorg op maat te leveren en kritische afwegingen kunnen maken in het belang van patiënt en maatschappij?”, schreef een van de respondenten.

Bron: Academie Nieuwe Zorg