VWS en Nictiz anticiperen op Europese data-uitwisseling

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 1 juni 2023

Wat gaat de impact zijn van de EHDS op de Nederlandse zorg? Is er veel overlap met de Wegiz? VWS zit erbovenop en laat fit-gap analyses uitvoeren door Nictiz. Het ministerie heeft ook een oproep aan jou. Denk mee, praat mee en doe mee.

Elektronische uitwisseling van medische gegevens is een hot issue. Niet alleen in ons land, maar ook op Europees niveau. Zo verscheen in mei 2022 het voorstel voor de European Health Data Space (EHDS). Dat is gericht op uitwisseling van medische gegevens en toegang tot gezondheidsdata in alle Europese landen. In Nederland roept dat de vraag op hoe de Wegiz en de EHDS zich tot elkaar verhouden.

Bron: Academie Nieuwe Zorg