Veel energiearmoede onder chronisch zieken ondanks maatregelen overheid

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 16 augustus 2023

Veel mensen met ernstige chronische aandoeningen hebben een hoog energiegebruik en daardoor veel extra kosten. Hierdoor kunnen ze vaak niet of nauwelijks rondkomen. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in), waaraan ruim 500 mensen met een chronische aandoening of beperking hebben meegedaan. Ieder(in) wil daarom dat er nog voor de komende winter extra maatregelen voor deze groep worden getroffen. Want de bestaande energiemaatregelen, zoals het prijsplafond, werken voor deze mensen onvoldoende.

Extra energie nodig voor hulpmiddelen, stoken en warm water
Mensen met chronische aandoeningen, zoals een spierziekte of vaataandoening, verbruiken veel meer energie dan de gemiddelde Nederlander. Zo geeft 70% van de mensen in het onderzoek aan dat ze elektrische hulpmiddelen gebruiken die (veel) extra energie kosten, zoals beademingsapparatuur, een hoog-laagbed of een elektrische rolstoel. Driekwart moet het eigen huis extra (warm) stoken omdat hun lichaam slecht op temperatuur blijft of omdat ze aan huis gekluisterd zijn. En 50% verbruikt extra warm water voor bijvoorbeeld verzorging van wonden of omdat extra lang douchen nodig is vanwege bijvoorbeeld reumatische klachten of benauwdheid.

Bron: Iederin