Tekort aan medicijnen voor coronapatiënten; ook reumapatiënten in de knel

NIJMEGEN – Ziekenhuizen kampen momenteel met zo’n tekort aan medicijnen, dat coronapatiënten niet meer optimaal behandeld kunnen worden. Ook reumapatiënten hebben te lijden onder het tekort.

Ziekenhuizen hebben op advies van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) de protocollen aangepast waarin de hoeveelheid staat die coronapatiënten van bepaalde medicijnen toegediend krijgen.

Patiënten krijgen nog maar tweederde dosis van de ontstekingsremmers toegediend van de hoeveelheid die ze tot voor kort kregen. Gevolg is dat coronapatiënten mogelijk sneller op een intensive care terecht komen of extra zuurstof toegediend moeten krijgen. 

Ontstekingsremmers

Internationaal onderzoek, waaraan onder meer het Nijmeegs Radboudumc en UMC Utrecht meewerkten, leerde begin dit jaar dat de ontstekingsremmers waar het om gaat een grote invloed hebben op de overleving van de patiënt. De overlijdenskans vermindert met 8,5 procent.

Bron: De Gelderlander