Reactie Federatie Medisch Specialisten op Prinsjesdag 2023

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 19 september 2023

De Miljoenennota bevat weinig verrassingen omdat door de demissionaire status van het kabinet geen nieuw beleid gemaakt wordt. Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting: ‘Er is ondertussen wel wat aan de hand in de zorg. Als de zorgverleners deze Miljoenennota lezen, krijgen ze dan het gevoel dat ze gehoord worden? In ieder geval ben ik blij met de aandacht voor bestaanszekerheid en armoedebeleid omdat hier een sterke preventieve werking van uit gaat naar de gezondheid van mensen in moeilijke omstandigheden.’

Federatievoorzitter Buiting: ‘Het tekort aan personeel is het grootste probleem voor de zorg. Dat blijkt uit een enquête die we hebben gehouden onder onze achterban. Daarom schreven we in de verkiezingsagenda van de medisch specialisten: Behoud de verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners, zowel in de eerste en tweede lijn als in de ggz, voor het vak. Halveer daadwerkelijk de administratielast en zorg voor meer tijd voor de patiënt. Zorg voor adequate financiering van samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Stimuleer en faciliteer innovaties zoals e-health en AI. Investeer in al die bevlogen vakmensen en hun werkplezier. Hierop verwacht ik van de politiek écht actie.’

Bron: Academie Nieuwe Zorg