Passende zorg werkt pas als in praktijk patiënt en zorgverlener juiste keuzes maken

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Het kabinet zet in op passende zorg om de gezondheidzorg toegankelijk te houden. De zorgverzekeraars onderschrijven dit, maar wijzen de Tweede Kamer er in een brief op dat pas sprake is van passende zorg als ook in de spreekkamer patiënt en zorgverlener goed geïnformeerd de juiste keuzes maken. Dit betekent dat de wetgever scherpere keuzes moet gaan maken en dat het Zorginstituut actief pakketbeheer moet voeren.

De Nederlandse zorg is de afgelopen decennia steeds doelmatiger gaan werken. Toch is er volgens de zorgverzekeraars nog steeds veel te winnen door nieuwe inzichten over betere of andere behandelingen sneller in praktijk te brengen. Door sterker in te zetten op passende zorg worden patiënten beter geholpen en kunnen zorgverleners beter en effectiever hun werk doen. De zorgverzekeraars vragen daarom de Tweede Kamer om aandacht voor een goede en praktische inzet van passende zorg.

Bron: Academie Nieuwe Zorg