NZa: Zorgverzekeraars moeten via zorginkoop meer concurreren

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De NZa vindt dat zorgverzekeraars zich vooral focussen op een lage zorgpremie en jonge, gezonde overstappers. Voor veel consumenten kunnen preventie, juiste zorg op de juiste plaats, samenwerking in de regio en duurzaamheid echter belangrijker zijn. “Dat moet dan wel meer onder de aandacht van verzekerden worden gebracht”, aldus de zorgautoriteit.

Het gedrag van zorgverzekeraars op de polismarkt laat een gemengd beeld zien, concludeert de NZa in de monitor zorgverzekeringen 2021. Er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, zoals meer nadruk op gezondheid en het voorkomen van zorg door het eigen risico voor bepaalde zorg niet toe te passen.

Bron: Skipr

X