NZA: Zorgen over een mogelijke tweedeling op de zorgverzekeringsmarkt

Publicatiedatum: 4 november 2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de solidariteit op de zorgverzekeringsmarkt. We zien dat zorgverzekeraars steeds meer goedkopere polissen met beperkende voorwaarden aanbieden (budgetpolissen), aan vooral jonge en gezonde verzekerden. Dit kan duiden op een tweedeling tussen polissen voor jonge en gezonde verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben. Hierdoor komt de risicosolidariteit, één van de pijlers onder het zorgstelsel, onder druk te staan. Dit staat in de monitor Zorgverzekeringen 2022waarin we jaarlijks trends en ontwikkelingen op de polismarkt monitoren.

Tweedeling
Concurrentie tussen zorgverzekeraars draagt bij aan een passend zorgaanbod en lagere prijzen voor de burger. Het is echter ongewenst als concurrentie leidt tot selectie op winstgevende verzekerden. Zorgverzekeraars presenteren de goedkopere budgetpolissen vooral als een interessante optie voor jonge en gezonde verzekerden. De kans bestaat dat er door dit gedrag een tweedeling ontstaat tussen
polissen voor jonge en gezonde verzekerden en polissen voor mensen die meer zorg nodig hebben.

Bron: Academie Nieuwe Zorg