Mens en machine zoeken samen naar patiëntvriendelijke taal

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 16 februari 2024

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, heeft het voortouw genomen bij het verzamelen van zogeheten ‘patiëntvriendelijke’ termen en omschrijvingen van aandoeningen en andere medische taal.

Patiënten kijken in toenemende mate in hun patiëntportaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) om meer te weten te komen over hun eigen aandoening. Dat past bij shared decision making. Maar wat als deze informatie onbegrijpelijk is voor hen?

‘We zien we dat de regie in toenemende mate bij de patiënt wordt gelegd’, zegt projectmedewerker Esther Jellema, ‘maar dat de uitleg van diens aandoening dikwijls niet wordt begrepen.’ Hoe leg je kortom een medische term uit aan een patiënt, zonder dat je vervalt in te versimpelde woorden? Om daarachter te komen, heeft Nictiz vorig jaar een pilot gehouden. In dat onderzoek liet Nictiz begrippen uit de acute zorg laten vertalen in patiëntvriendelijke termen.

Bron: Arts in Spe