Koopkracht verder onderuit door bijbetalen voor medicijnen

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 21 september 2022

Hoewel het kabinet zich inzet om de koopkracht te repareren, creëert het aan de andere kant bewust een financiële donderwolk. Ruim zes miljoen Nederlandse patiënten moeten per 1 januari fors gaan bijbetalen voor hun vertrouwde medicijn óf overstappen naar een ander medicijn.

n tijden van ongekende inflatie, oplopende kosten en verlies van koopkracht voert het ministerie een platte bezuiniging door, die grote impact heeft voor miljoenen patiënten. Des te erger is het dat deze bezuiniging niet nodig is en de beschikbaarheid van geneesmiddelen verder onder druk zet. De prijzen van geneesmiddelen in Nederland behoren tot de laagste van Europa.

Bron: Academie Nieuwe Zorg