KNMP, NVZA en NFU publiceren handreiking ‘Digitale uitwisseling van recepten’

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 20 april 2023

De KNMP heeft samen met de koepels van medische centra (NFU) en ziekenhuisapothekers (NVZA) een handreiking opgesteld voor het digitaal uitwisselen van recepten. De handreiking geeft voorwaarden en uitgangspunten ter ondersteuning van het digitale receptenverkeer tussen ziekenhuizen en apotheken. Het biedt alle partijen die betrokken zijn bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie waarborgen dat de verwerking van recepten veilig en zorgvuldig verloopt.

Algemene ziekenhuizen versturen sinds enkele jaren hun recepten grotendeels elektronisch naar de apotheek. Zij hebben de onderlinge afspraken vastgelegd in regionale convenanten. Ook de universitaire medische centra zijn recent overgegaan op het digitaliseren van het receptenverkeer. Een deel van hun patiënten komt van buiten de eigen regio, wat vraagt om landelijke in plaats van regionale afspraken. De handreiking biedt hiervoor de basis. 

Het digitale receptenverkeer past bij de doelstelling van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die onlangs zowel door de Tweede als Eerste Kamer is aangenomen. De wet beoogt de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens te verbeteren door digitale uitwisseling te verplichten.

Bron: KNMP