Ieder kind met chronische aandoening heeft recht transitie naar Volwassenenzorg op maat

Publicatiedatum: 18 september 2023

Het Amalia Kinderziekenhuis heeft onlangs een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de zorg voor jongeren met chronische aandoeningen door de lancering van een transitieloket en een transitiewebsite. Deze initiatieven maken deel uit van een grootschalig transitiebeleid dat in het hele Amalia-ziekenhuis wordt geïntroduceerd. Hiermee wordt benadrukt dat de overgang naar volwassenenzorg niet langer een abrupte verandering is die plaatsvindt op de 18e verjaardag, maar eerder een stapsgewijze route waarbij de jongere geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid op zich neemt.

De aandacht voor deze transitie begint al op jonge leeftijd, vanaf 12 jaar. Jongeren met een chronische aandoening hebben vaak specifieke zorgbehoeften en uitdagingen die verder gaan dan het typische overgangsproces van adolescentie naar volwassenheid. Het Amalia Kinderziekenhuis erkent dit en heeft daarom een uitgebreid transitieprogramma opgezet om deze jongeren te ondersteunen.

Bron: Academie Nieuwe Zorg