Huisartsen voelen zich het afvoerputje van de zorg

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

De huisartsenzorg staat onder grote druk, blijkt uit een enquête onder ruim 600 huisartsen. Huisartsen
twijfelen of ze hun vak willen voortzetten en moeten zorgtaken uitvoeren waarvoor zij onvoldoende zijn toegerust.

Slechts een krappe 20 procent van de huisartsen in Nederland denkt in 2037 nog steeds huisarts te zijn. Ruim de helft geeft aan niet te weten of ze de komende vijftien jaar zullen doorgaan met hun werk, zo blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van het journalistieke collectief Spit voor De Groene Amsterdammer en Trouw. De overige huisartsen hebben hun pensioen al in het vizier (12 procent) of gaven aan niet te weten wat te antwoorden op de vraag of zij in 2037 nog steeds huisarts denken te zijn.

Spit deed de voorbije maanden onderzoek naar het huisartsentekort. Het collectief hield een enquête onder ruim 600 huisartsen en voerde uitgebreide gesprekken met ruim twintig van hen.

Bron: Academie Nieuwe Zorg