Het nut, de noodzaak en de werkwijze van Zorgkaart Nederland

WORD LID

Bij het Lidmaatschap:

  • Bijniermagazine
  • Welkomstpakket
  • Forum
  • Lotgenoten contact dagen
  • Medisch congres

Voor maar € 37,50 per jaar

Publicatiedatum: 2 februari 2024

Patiëntenfederatie Nederland heeft kennis genomen van het artikel dat vandaag (vrijdag 2 februari 2024) in het Financieel Dagblad is gepubliceerd over ZorgkaartNederland. Patiëntenfederatie Nederland heeft in aanloop naar deze publicatie ook medewerking verleend aan dit artikel door vragen die de journalisten hadden zo goed mogelijk te beantwoorden. Bepaalde kritische punten uit het artikel herkennen we zeker en daar werken we hard aan. Tegelijkertijd vinden we het jammer dat het artikel een nogal eenzijdig beeld geeft van het platform en dat een aantal belangrijke feiten en invalshoeken niet zijn meegenomen. Daarom geven wij een uitgebreide reactie op deze publicatie.

Niemand beweert dat ZorgkaartNederland de daadwerkelijke kwaliteit van zorg weergeeft

De kritiek die we door heel het artikel in het Financieel Dagblad lezen, is het verwijt dat de ervaringen en waarderingen van patiënten op ZorgkaartNederland niet de daadwerkelijke kwaliteit van zorg weer zouden geven. Daar worden in het artikel verschillende voorbeelden bij gezocht. Patiëntenfederatie Nederland vindt dit een bijzonder verwijt. Wij hebben zelf namelijk nooit gesteld dat ZorgkaartNederland de daadwerkelijke kwaliteit van zorg weergeeft.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland